NYHETSPANELEN 2012, V31 - MINA KOMMENTARER.

DELTAGARNA:,
Birger Schlaug @birgerz från mitt soff-favoritgäng (? osäker på huruvida Twitterkontonamnet är rätt),
Ursula Berge @ursulaberge från mitt soff-favoritgäng,
Peter Wolodarski @peterwolodarski - sköter sig emellanåt, inget att anmärka på honom idag.

OS : Inget jag reagerade på yttrades.

SYRIEN-problematiken:
Birger poängterade, att Kofi Annan ej hoppat av och att mandatet gäller ytterligare någon månad - händelser i positiv riktning kan inträffa.

Ursula (ungefär:) 'sett Kofi Annan som ensamt ljus i mörkret'.
Hon ansluter sig i stort till Birgers resonemang och verkar tro på en möjlig positiv förändring i ett rimligt tidsperspektiv
och hoppas på Säkerhetsrådets möjligheter att ingripa men ser samtidigt stora svårigheter med detta.

Peter påpekade svårigheten med ett ingripande utifrån - inga länder är villiga att ställa upp och Ryssland tillhör länder som levererar vapen till regimen.

TILLVÄXTVERKET
Birger gjorde som jag brukar göra då och då - införde ett nytt begrepp: 'mifflation'.
Som jag uppfattade det, så ser han det som en kulturell benägenhet hos människor i myndigheternas och den politiska maktens boningar att betrakta fifflande och myglande som något man bör syssla med om man vill vara 'smart' - däremot blir man i stället betraktad som'dum' i samma ögonblick som man blir avslöjad.
En annan grupp människor hos vilken denna kultur gör sig gällande finns i näringslivet - allt enligt hur jag uppfattade Birgers tolkning.
Jag brukar då och då drista mig till att hävda, att Birger och jag i sammanhang som dessa tycks ha en närmast telepatisk kommunikation och det jag idag hörde Birger uttala talar inte mot detta på något sätt!

Ursula ansåg, att agerandet tydde på en dålig företags- och myndighetskultur.

AD HOC
Denna presentation av vad jag uppfattat som värt att framhålla från vad som yttrades i dagens nyhetspanel i SVT1 kan givetvis innehålla felaktigheter vilket jag i så fall beklagar och jag är därför tacksam för påpekanden om sådana missgrepp från min sida via Twitter. Min förhoppning är, att jag skall kunna utveckla min förmåga att på ett positivt sätt deltaga i diskussionen på, bl a, Twitter om det som idag rör sig i vårt samhälle - så väl i vårt land som på vår planet i övrigt.

Slutligen vill jag rikta ett speciellt tack till Birger Schlaug för införandet av begreppet 'mifflation' - hoppas jag uppfattade stavningen rätt och att han inte misstycker om jag framöver kommer att använda begreppet med angivande av källan - verbet lär bli 'miffla'!

Ha' en bra dag alla tre!
Kent Åsberg, Vellinge
@beablanche (Twitter)
b e a c o n

This page was last updated: 2012-08-03 at 1832 UTC

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!