NYHETSPANELEN 2012, V32 - MINA KOMMENTARER.

DELTAGARNA:,
Birger Schlaug @birgerz från mitt soff-favoritgäng (? osäker på huruvida Twitterkontonamnet är rätt),
Ursula Berge @ursulaberge från mitt soff-favoritgäng,
Peter Wolodarski @peterwolodarski.

BILDT - BELARUS SYNDROM :
Birger, ungefär: 'Bildt samlar poäng på hemmaplan och håller samtidigt fokus borta från Sudan och olja' - Detta gillade jag, Birger :)

Ursula, ungefär: 'Nalle-kampanjen var OK. Vitryssland är en skamlig diktatur, men Bildts tilltag att förse diktatorn med tillmälet "buse" är olämpligt'.

Peter, ungefär: 'Landet har en otäck diktator och ordet "buse" kan mycket väl användas'.
Peter påpekade också, att diplomatiska förbindelser med landet behövs.

SSU OCH BIDRAGSFUSKET:
Här knöt Birger an till det förträffliga begreppet 'mifflation', som han introducerade i nyhetspanelen i förra veckan. SSUs beteende speglar en allmän del av 'mifflationskulturen' hos myndigheter, politiska församlingar samt i näringslivet. Mifflar man inte på ett smart sätt när man kan är man dum. Blir man upptäckt under 'mifflandet' är man också dum. Dessa Dina uttalanden gillar jag skarpt, Birger :)

Ursula, ungefär: 'Sådant här sysslade i stort sett alla ungdomsförbund med under 80-talet'.

Vad Peter kan ha anfört i sammanhanget har jag tyvärr missat - kommer eventuellt med uppföljning och uppdatering efter återuppspelning via SVTplay eller motsvarande.

LARS VILKS
Birger, ungefär: 'Oavsett vilka sorters organisationer Vilks har samröre med, det må röra sig om högerextrema dito, så är det rimligt att han förses med livvakt om han är hotad.

Ursula, ungefär: 'Vilks har betett sig korkat och visat upp dåligt omdöme'.

Peter ansåg kritiken mot Vilks befogad.

AD HOC
Denna presentation av vad jag uppfattat som värt att framhålla från vad som yttrades i dagens nyhetspanel i SVT1 kan givetvis innehålla felaktigheter vilket jag i så fall beklagar och jag är därför tacksam för påpekanden om sådana missgrepp från min sida via Twitter. Min förhoppning är, att jag skall kunna utveckla min förmåga att på ett positivt sätt deltaga i diskussionen på, bl a, Twitter om det som idag rör sig i vårt samhälle - så väl i vårt land som på vår planet i övrigt.

Slutligen vill jag återigen rikta ett speciellt tack till Birger Schlaug för införandet av begreppet 'mifflation' i förra veckans nyhetspanel

Ha' en bra dag alla tre! Var inte rädda för att skicka tweets till mig, @beablanche - jag är inte, obs inte, farlig :)
Kent Åsberg, Vellinge
@beablanche (Twitter)
b e a c o n

This page was last updated: 2012-08-10 at 0904 GMT

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!