NYHETSPANELEN 2012, V37 - MINA KOMMENTARER.
--- LÄNK --- använd pil bakåt för återgång hit

DELTAGARNA:,
Tove Lifvendahl @ToveLifvendahl, en klart lysande stjärna i mitt soff-favoritgäng (grön(?) liberal)),
Birger Schlaug @birgerz från mitt soff-favoritgäng (? osäker på huruvida Twitterkontonamnet är rätt),
Ursula Berge @ursulaberge från mitt soff-favoritgäng.


ETIOPIEN-JOURNALISTERNA:
Tove, ungefär: 'Ett informationsunderskott i frågan har rått och råder alltjämt. En sådan brist på information är naturlig i samband med tillämpning av begreppet "tyst diplomati". Sådan brist på information kommer sannolikt att fortsätta att råda.'

Birger, ungefär: 'Bildt uppträder i sammanhanget oprofessionellt via sin blogg'.

Ursula, ungefär: 'Bildt har haft alldeles för mycket med Lundin Oil och deras göranden och låtanden i Ogaden att göra - uppträder icke-professionellt i sammanhanget via sin blogg'.

STÖLDEN PÅ TUNNELBANESPÅRET:
Tove påpekade, att försök att genom lagstiftning förmå medborgare att ingripa i situationer som den aktuella nog skulle möta juridiska svårigheter.

Birger var härvidlag av samma uppfattning som Tove och även Ursula, se nedan!

Ursula ansåg, att i brist på tvingande lagstiftning beträffande skyldighet att ingripa för att bistå medmänniska i nödsituation, så borde befintlig lagstiftning beträffande juridiska påföljder vid stöld utökas med att åtminstone innefatta mer eller mindre kraftig straffpåföljd vid försvårande omständigheter - likaväl som att man i lagrum i andra sammanhang, då så kan anses påkallat, tillämpar begreppet "förmildrande omständighet/er".

OPPOSITIONSLÄGET
Tove påpekade, att det till synes tydliga närmandet mellan M och S inte innebär, att skillnader i politiska värderingar skulle saknas.

Birger, ungefär: 'I den politiska retoriken rör sig M i riktning mot S samtidigt som S på samma sätt rör sig mot M. Det enda oppositionspartiet vi har för närvarande är V'.

Ursula påpekade, att S under en tid dragits med interna problem, men att partiet nu börjat formera sig. Dessutom fann Ursula det viktigt, att politiker följer sin politiska ideologi.

BESKATTNING AV PUBLIC SERVICE
Tove anammar idén med beskattning i stället för avgift. Hon anser, att uppdraget till Public Service bör bli 'smalare'.

Birger, ungefär: 'Fantastiskt, att borgare vill införa en skatt'.

Ursula, ungefär: 'Förfaringssättet med TV-licensen är tekniskt olämpligt. Att den föreslagna beskattningen läggs utanför statsbudgeten är bra!'.

AD HOC
Denna presentation av vad jag uppfattat som värt att framhålla från vad som yttrades i dagens nyhetspanel i SVT1 kan givetvis innehålla felaktigheter vilket jag i så fall beklagar och jag är därför tacksam för påpekanden om sådana missgrepp från min sida via Twitter. Min förhoppning är, att jag skall kunna utveckla min förmåga att på ett positivt sätt deltaga i diskussionen på, bl a, Twitter om det som idag rör sig i vårt samhälle - så väl i vårt land som på vår planet i övrigt.

TILL TOVE: Sympatiserar med Dig på samtliga punkter med brasklappen, att jag nog inte riktigt uppfattade på vilket sätt uppdraget till Public Service skulle behöva bli "smalare".

TILL BIRGER: Vill påpeka, att vi, utöver V, nog även kan betrakta Miljöpartiet som ett seriöst oppositionsparti. Klavertrampet att samarbeta med regimen i form av M var beklagligt och jag påpekade nog risken i mina inlägg här och var innan partiet tog sitt beslut.
Än har jag inte givit upp hoppet om, att V plus Mp, de två partierna som besitter en själ, kommer att spela den avgörande rollen i ett starkt samarbete inför den bittra slutstriden senast i september 2014.

TILL URSULA: Sympatiserar med Dina uttalanden på samtliga punkter, dock med den, icke obetydliga, brasklappen, att det är av stor vikt, att man inom S i utformningen av politiken gör sig av med alltför stort inflytande från 'högerhalvan' av partiets beslutsfattande del, de s k 'högersossarna', vilka väl i en del eftervalsanalyser genom sitt sätt att rösta i valet 2006 kan konstateras ha försatt det svenska folket i den mycket beklagliga situation som orsakats av den politiska process till vilken det valets utfall utgjorde inledningen.

Ha' en bra dag alla tre! Var inte rädda för att skicka tweets till mig, @beablanche - jag är inte, obs inte, farlig :)
Kent Åsberg, Vellinge
@beablanche (Twitter)
b e a c o n

This page was last updated: 2012-09-15 at 0557 GMT

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!