NYHETSPANELEN 2012, V46 - KOMMENTARER, FOKUS PÅ BIRGER SCHLAUG.
(Uppdaterad 2012-11-17)
LÄNK

DELTAGARNA:,
Tove Lifvendahl @ToveLifvendahl, en klart lysande stjärna i mitt soff-favoritgäng (grön(?) liberal)),
Birger Schlaug @birgerz från mitt soff-favoritgäng (? osäker på huruvida Twitterkontonamnet syftar på vår Mp-Birger),
Ursula Berge @ursulaberge från mitt soff-favoritgäng, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR.


SD-gänget:
Tove, ungefär: 'Händelserna bekräftar en del förutfattade meningar om SD-politiker - fler liknande händelser är att vänta'

Birger, ungefär: 'Man kan se uppträdandet hos SD-politikerna som en rak motsats till hur politiker i Ny Demokrati på sin tid uppträdde'. Birger noterade, att Expressens serie avslöjanden i ärendet kunde antas följa en teknik liknande den som användes av journalister i den s k IB-affären i det att man avslöjade spekulationer efter hand och att man efter förnekanden från objekten publicerade 'i smyg' sparade bevis för sanningshalten i tidigare publicerade spekulationer. Han fann agerandet hos de berörda SD-männen som, i första hand, korkat men ville dock som en motvikt till detta påpeka, att han ser SD's ekonomisk-politiske talesperson Erik Almqvist som en politiker som är duktig inom sitt specialområde.

Tidigare version: Ursula ansåg, att den av journalisterna använda och av Birger Schlaug ovan beskrivna metoden är OK.
Uppdaterad version idag: Ursula ansåg, att den av journalisterna använda och av Birger Schlaug ovan beskrivna metoden är OK, så länge avsikten är att avslöja lögner.

BETRÄFFANDE DEN ANDRA PUNKTEN: se under AD HOC nedan ang ett mycket intressant yttrande av Birger Schlaug!

AD HOC

Denna presentation av vad jag uppfattat som värt att framhålla från vad som yttrades i dagens nyhetspanel i SVT1 kan givetvis innehålla felaktigheter vilket jag i så fall beklagar och jag är därför tacksam för påpekanden om sådana missgrepp från min sida via Twitter. Min förhoppning är, att jag skall kunna utveckla min förmåga att på ett positivt sätt deltaga i diskussionen på, bl a, Twitter om det som idag rör sig i vårt samhälle - så väl i vårt land som på vår planet i övrigt.
Dagens presentation är också skarpt avgränsad till att fokusera på Birger Schlaug's mycket intressanta yttrande: (ungefär) "Människan tycks ha reducerats till en 'ekonomisk varelse' i stället för att ses som en biologisk, social och kulturell sådan! Hon skall vara en duktig idiot som bidrar till att ständigt öka konsumtionen och produktionen."

Sedan början av detta det tredje millenniet har jag då och då i debatter uttalat, att människorna ur högerns synpunkt globalt betraktas som produktions- och konsumtionsenheter, PK-enheter. Deras roll är att i en ständigt ökande takt öka produktionen och konsumtionen för att därigenom ständigt öka takten hos högerns kolskyfflande idioter i tillväxthelvetet, som enligt 'ekonomerna' är ekvivalent med 'ekonomisk tillväxt' - denna 'tillväxt' förstör i allt snabbare takt vår planets flora och fauna och detta kan givetvis inte på något som helst sätt kallas ekonomiskt.Kent Åsberg, Vellinge
@beablanche (Twitter)
b e a c o n

This page was last updated: 2012-12-17 at 1822 GMT

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!