NYHETSPANELEN 2014, V14 - ETT BEGRÄNSAT ANTAL KOMMENTARER.

Gomorron Sverige

DELTAGARNA:
Mina toppfavoriter bland soff-gäng:
Tove Lifvendahl @ToveLifvendahl, en klart lysande stjärna i mitt soff-favoritgäng (grön(?) liberal)),
Birger Schlaug @birgerz från mitt soff-favoritgäng (? osäker på huruvida Twitterkontonamnet syftar på vår Mp-Birger),
Ursula Berge @ursulaberge från mitt soff-favoritgäng, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR.

ÄMNEN: fotbollshuliganer, löjeväckande bonusproblematik och moderat desperation.

KOMMENTARER:Deltagarna hade, begripligt nog, inget substantiellt att komma med i det obegripliga fenomenet med fotbollshuliganismen och jag förbigår bestämt och tacksamt frågan med största möjliga tystnad.

Bonus (för vad?):Någon (Svanberg?) lär åter ha försökt med tricket "lämnar landet" och min egen reaktion på sådant blir alltid densamma - stor besvikelse över att vederbörande ju aldrig håller vad de lovat :)Birger; (ungefär) "Svanberg och så'na här.. är ju verkligen exempel på "small people" (o, vad rätt Du tänkt, Birger, tänker jag då).I dessa banor verkade även Ursula tänka, medan jag inte blev riktigt klar över Toves synpunkter i sammanhanget utöver att hon påpekade, att bonusproblemet och de anställdas förhållanden var skilda frågor.

Moderaternas desperation är tydlig och faktiskt inget att orda om, så jag finner för gott att avsluta mina fruktlösa försök att ge några vettiga kommentarer till dagens paneldiskussionsämnen med en önskan att högerns desperation håller i sig ordentligt.Kent Åsberg, Vellinge
@beablanche (Twitter)
b e a c o n

This page was last updated: 2014-04-04 at 09:44 GMT

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!