Detta är min kommentar till artikeln "Använd handelsmakten, Carl Bildt" i dagens Dagens Arena.
Min kommentar blev tydligen ej publicerad av vem vet vilken anledning (?).

Länk till artikeln:
Använd handelsmakten, Carl Bildt.

ISRAELS SKURKAKTIGA AGERANDE MÅSTE FÅ ETT SLUT OCH DET BRÅDSKAR.

Vad som för världssamfundet och var och en individ på vår planet idag beträffande Israel-frågan är av största vikt är, att:

a) samla in, rapportera och registrera kunskap om de övergrepp som begås av Israel mot omvärlden, så att en Haag-tribunal kan öppnas mot ansvariga regeringsmedlemmar - en klar aspirant till anklagad i sammanhanget har vi redan i mr Netanyahu.

b) skapa en organisation, exempelvis en underorganisation til Förenta Nationerna, med det primära syftet att administrera det som antyds under a) ovan.Kent Åsberg, Vellinge
@beablanche
http://beacon.se

This page was last updated 2012-10-23 at 1058 gmt

Valid XHTML 1.0 Transitional