This page was last updated: 2012-08-04 at 1123 UTC

MAJSBRÖD

Om ett majsbrödsrecept från kokaihop.se

Corn breadSe fler recept från Box på kokaihop.se.


Kommentarer från mitt första försök att använda receptet.


Web-sidan kokaihop.se har vänligheten att uppmana till fri spridning av receptet och så här genomförde jag försöket:

Vid inköpet av majsmjöl, visade det sig, att det fanns två olika sorters paket. Den transparenta förpackningen möjliggjorde, att man kunde se, att den ena sorten bestod av mycket finmalet mjöl medan den andra var tydligt kornig. Jag valde den korniga sorten.

Form av den angivna storleken med sidan 20 cm saknade jag. Däremot hade jag, bl a, två stycken avlånga formar, vardera med bottenytan ca 220 kvcm. De båda formarnas sammanlagda bottenyta översteg den anvisade formens bottenyta med ca 10%, varför jag bestämde mig för att använda de bägge formarna samt att öka mängden mjöl med ca 10%.

Smöret smälte jag i ett dl-mått av stål. När jag försökte blanda ned detta i mjölk-äggblandningen, stelnade emellertid smöret efter hand till klumpar och jag vispade klart det hela under uppvärmning på spisplattan.
Att sedan blanda ned detta i den stora bunken, som var försedd med utvikning för underlättande av hällning och att växelvis fördela innehållet lika i de identiska formarna mötte inga svårigheter. Efter 22-23 minuter i ugnen, såg man, att ytorna börjat få färg och efter uppstjälpning på en plåt fanns detta att beskåda:
Majsbröden
Att skära upp skivor gick mycket lätt och efter att ha brett ett par skivor med smör var det dags att smaka. Resultatet var förbluffande - det smakade himmelskt.

Höjden på en skiva vid högsta punkten uppmättes till ca 35 mm.

I egenskap av ersättning för matbröd, blev det hela emellertid något för sött i smaken och man kan nog reducera de tre matskedarna socker till en eller till sockerfritt, det senare provar jag nog nästa gång.

Att välja majsmjölet av den grövre malda varianten var nog inte fel.

Valid HTML 4.01 Strict

Valid CSS!

Valid CSS!